Super Robot Wars X เวอร์ชั่น Switch และ PC เตรียมวางจำหน่าย ม.ค. ปี 2020

  • ติดตาม GGFanclub !!

และ ติดตามข่าวสารอัพเดต GG Community รับรองได้เลยว่ามีข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเกม PC Mobile Console รวมถึง Caster ที่น่าสนใจ