Siluca ป้อมจ๋า พี่มาแล้วจ้ะ อยู่นี่แล้วน่ะ เขยิบมาใกล้ๆ !!!

  • อัพเดต ข่าวสาร ได้ที่  : 

  • GG Community
  • ติดตาม GGFanclub !!

และ ติดตามข่าวสารอัพเดต GG Community รับรองได้เลยว่ามีข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเกม PC Mobile Console รวมถึง Caster ที่น่าสนใจ