One Piece: World Seeker เตรียมปล่อย DLC เนื้อเรื่อง SABO 20 ก.ย.นี้

  • อัพเดต ข่าวสาร ได้ที่  : 

  • GG Community
  • ติดตาม GGFanclub !!

และ ติดตามข่าวสารอัพเดต GG Community รับรองได้เลยว่ามีข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเกม PC Mobile Console รวมถึง Caster ที่น่าสนใจ